top of page

Duem a terme inspeccions i recerques de danys a vaixells, objectes fixos i flotants, equipament de Terminals Portuàries, com així també inspeccions preventives -inspeccions pre-embarcament i mesuraments de calats-, sinistres de transport marítim, terrestre i aeri. Comptem amb una llarga experiència en els diferents tipus d'inspeccions marítimes i nàutiques, així com en controls de quantitat i qualitat de mercaderies, ja siguin en contenidors o a orri, pèrdues de benefici i recerques.

Estem disponibles les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, a fi d'atendre incidents i situacions d'emergència. Instruïm al nostre equip d'experts i tècnics col·laboradors i els enviem, immediatament, a qualsevol part del món treballant al costat d'ells in situ, brindant-los suport administratiu i tècnic des de les nostres oficines. Quan el cas ho requereix, assistim als nostres clients localitzant i nominant companyies especialitzades en neteja de contaminacions d'hidrocarburs, experts mediambientals marins, companyies de salvament, remolc, transport, bussos, advocats, etc.

EMBARCACIONS D'ESBARJO 

(fes clic aquí per veure més)

INSPECCIONS DE MERCADERIES

(fes clic aquí per veure més)

PERITATGES NAVALS
INSPECCIONS MARÍTIMES

(fes clic aquí per veure més)

bottom of page