top of page

Serveis Legals i Operatius

El nostre equip compta amb una llarga i provada experiència gestionant reclamacions de transport marítim i resolent qualsevol tipus d'incidència relacionada amb tripulants , navegació, disputes comercials, mediació, etc, en les quals nostra intervenció és àmpliament requerida.  

El tipus de Serveis Legals i Operatius que oferim inclou:

Gestion de Reclamaciones

Gestió de Reclamacions

Gestionem reclamacions vinculades al transport, Casc i Maquina i temes nàutics. Comptem amb una àmplia experiència en disputes de Contractes de Fletament. Gestionem recobraments amigables per a nombrosos clients (Asseguradors de Mercaderies i Empreses Navilieres) amb excel·lents resultats.

Inspecciones del Estado Rector del Puerto

detenciones

Inspeccions de l'Estat Rector del Port

(detencions)

Efectuem aixecaments de detencions mitjançant l'aportació de garanties bancàries o bé de dipòsits en efectiu. Posteriorment fem el degut seguiment dels Procediments Sancionadors com a conseqüència de Inspeccions d'Autoritats Marítimes (Memoràndum de París i Acord Llatinoamericà de Vinya del Mar) i d´alrtes tipus de faltes.

Danys personals i altres incidents relatius a la tripulació

Investiguem incidents de danys personals, prenem declaracions i testimonis i assistim a tripulants ferits mentre es troben hospitalitzats. Coordinem repatriacions i serveis d'infermeria. Realitzem un seguiment absolut dels casos, informant sobre la diagnosi i prognosi.

Polissons

Determinem la forma en què van abordar el vaixell, normalment, aconseguim identificar-los i procurar-los documents de viatge. Després de molts anys treballant amb repatriacions de polissons, hem desenvolupat una molt bona relació amb les Autoritats Locals com així també amb molts Diplomàtics dels països dels quals prové la majoria dels polissons, la qual cosa agilitza el procés d'identificació. En cas de necessitat, coordinem repatriacions i contractem serveis d'escorta

Mercaderies o contenidors en abandó

Portem i resolem casos de mercaderies abandonades i/o ressagades, trobant sempre la millor solució, i més econòmica possible, per a cada cas en qüestió, protegint sempre els interessos dels nostres clients. A causa de la nostra àmplia experiència en la matèria, comptem amb una de les més extenses xarxes d'agents de salvament i compradors de mercaderies abandonades del món. Aixó ens pemet trobar comprador per a gairebé tot tipus de mercaderia.

Contaminacions

Quan el cas ho requereix, assistim als nostres clients trobant i contractant companyies de neteja, experts del medi ambient marí, remolcadors i companyies de salvament, bussos, etc. En alguns casos específics, i únicament en els principals ports dels països on disposem d'oficines pròpies, treballem sobre plans de contingència que hem desenvolupat especialment per a cada tipus d'incidència.

Embargaments, Garanties, Contra-Garanties
i Cartes de Garantia (LOUs)

Treballem en l'execució i aixecament d'embargaments. Presentem garanties bancàries o dipòsits en efectiu en representació dels nostres clients, tant com en la redacció i negociació de textos de Cartes de Garantia (LOUs).

bottom of page