top of page

AZURE MARINE ADVISERS är ett företag verksamt inom sjöfartsindustrin och erbjuder en bred omfattning av tjänster i samband med incidenter, krav och skadeförebyggande frågor. Vårt team består av Marinexperter, sjökaptener, Ingenjörer och advokater med mer än 20 års erfarenhet inom området. Vi förser våra kunder med ett brett utbud av tjänster så som undersökningar, expertrådgivning och skadereglering. Bland våra kunder finns rederier, P&I klubbar, H&M försäkringsgivare, redare, befraktare, NVOCC, hamnoperatörer, försäkringsmäklare, Cargo Writers, Ship Agents, skeppsmäklare och varumottagare. Genom sitt huvudkontor i Barcelona ( Spanien ), samt dotterbolagen i Buenos Aires (Argentina) och Dakar (Senegal), tillhandahåller AZURE MARINE ADVISERS högkvalitativa tjänster i Europa, Sydamerika och Västafrika. Dessutom, tack vare det sammanhållna, världsomfattande nätverk av inspektörer, experter och advokater som vi har fått genom åren, kan AZURE MARINE ADVISERS erbjuda tjänster av hög kvalitet runt om hela världen. 

bottom of page