top of page

Prevenció de Pèrdues

Auditem i desenvolupem Sistemes de Gestió de Reclamacions i Sistemes de Prevenció de Danys i Pèrdues per a Companyies Navilieres, Terminals Portuàries, Agents Consignataris i diferents operadors del sector del Transport Marítim, Aeri i Terrestre.

El nostre profund coneixement de l'àrea, ens proporciona una visió única la qual apliquem en els sistemes que desenvolupem i que serveixen als nostres clients tant per reduir els costos de personal i manteniment d'equip, com també per millorar la qualitat dels serveis que brinden a tercers.

bottom of page