Vi gjennomfører undersøkelser og undersøkelser av skader på skip, marine, luft og innlandsbelastning, faste og flytende gjenstander, havneterminalutstyr, etc., samt forebyggende undersøkelser - lasting og forslagsstudier. Vi har lang erfaring med ulike typer frakt-, nautisk- og lastundersøkelser og kvalitet og kvantitet av lastkontroller, enten i bulk eller i containere. Vi er på jobb 24 timer i døgnet og 365 dager i året for å svare på ulykker og nødsituasjoner. Vi instruerer våre ansatte og tilknyttede konsulenter, sender dem til andre steder rundt om i verden med kort varsel og samarbeider med dem på nettstedet eller gir teknisk og administrativ støtte fra våre kontorer. Når saken krever det, hjelper vi våre kunder med å finne og designe selskaper for forurensningsrening, natur- og miljøeksperter, slepe- og bergingsbedrifter, dykkere, advokater mv.

YATCHER 

(Klicka här för att se mer)

LAST-UNDERSÖKNINGAR

(Klicka här för att se mer)

MARINE-UNDERSÖKNINGAR

(Klicka här för att se mer)

© 2014 by AZURE MARINE ADVISERS S.L.                                                                                                                                                       

Passeig Josep Carner, s/n (Edifici Oficines) 1st floor. Estació Morrot - Port de Barcelon 08038 Barcelona - SPAIN          

VAT No.: B66312604                                                                              

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon