top of page

Förebyggande av förlust

Vi granskar och utvecklar skadereglering och förlustförebyggande system för rederier, hamnterminaler, fartygsagenter och olika företag till sjöss, luft-och vägtransport miljö.

 

Vår djupa kunskap inom området ger oss en unik och privilegierad bakgrund, som vi använder fullt ut för skadeförebyggande och skadereglerings-system. De system vi utvecklar låter våra kunder minska kostnaderna för arbete och underhåll av utrustning. Dessutom assistera våra uppdragsgivare till att förbättra kvaliteten på den tjänst som de tillhandahåller till sina kunder och även spara pengar.

bottom of page