top of page

Vi utför undersökningar och utredningar av skador på fartyg, marin-, luft-och inlands laster, fasta och flytande föremål, Hamnterminal-utrustning, etc, och även förebyggande undersökningar – förladdning och förslag till undersökningar -. Vi har en långvarande erfarenhet inom olika typer av sjöfarts, nautiska och lastundersökningar och kvalitet och kvantitet lastkontroller, vare sig i bulklast eller containrar. Vi är i tjänst 24 timmar om dygnet och 365 dagar per år, för att svara vid olyckor och nödsituationer. Vi instruerar våra anställda och associerade konsulter, skickar dem till andra platser runt hela världen med kort varsel och samarbetar med dem på plats eller ger tekniskt och administrativt stöd från våra kontor. När ärendet kräver det, hjälper vi våra kunder att hitta och utse företag för rensning av förorening, natur-och miljöexperter, bogsering-och bärgningsföretag, dykare, advokater etc.

YATCHER 

(Klicka här för att se mer)

LAST-UNDERSÖKNINGAR

(Klicka här för att se mer)

MARINE-UNDERSÖKNINGAR

(Klicka här för att se mer)

bottom of page