top of page

Yachter, super-yachter och mindre skepp

Vår tekniska personal kan hjälpa försäkringsgivare och ägare med att fastställa orsak och omfattning av eventuell skada av yachter och korrekt bedöma kostnaden för reparationerna. Vi sysslar även med varven och workshops för att förhandla reparationsräkningar vid behov.

 

Den typen av undersökningar vi genomför är:

Grundstötningar, kollisioner och Bogsering

Det omedelbara ingripandet från en besiktningsman är ett måste i denna typ av ärenden. Vi vill inte bara fastställa orsaken till och omfattningen av skadan, men också samla bevis och ge tekniska råd i fråga om bästa möjliga sätt att reparera eller bärga en yacht, bogsera den till en säker kaj eller förflytta ett vrak. Vi hjälper också våra uppdragsgivare i förhandlingarna om reparationsräkningar med varven och workshops samt tjänster från bogseringsföretag.

Vi har den utrustning som krävs för att utföra robotfilmade undervattensinspektioner, i både klara och lugna vatten, antingen för att inspektera skadade skrov, rörledningar, kajer, etc. eller för att kontrollera eventuella vrak mellan 1 och 120 meter djup. Vi kan också utföra robotfilmade inspektioner på upp till 500 meters djup på en mycket konkurrenskraftig taxa. Denna typ av kontroll är mycket användbar inte bara för att bedöma förekomsten eller omfattningen av en mekanisk skada, utan även som en försiktighetsåtgärd för att veta skicket på skrovet innan du tar det till torrdocka.

Undervattensinspektioner

bottom of page