top of page

Rättsliga och

Operativa Tjänster

Vårt team har lång och bevisad erfarenhet i hanteringen av sjötransportrelaterade fordringar och i att lösa vilken som helst typ av incident relaterad till besättning, navigation, konflikter, etc där vårt ingripande behövs.

 

 

De typ av juridiska och operativa tjänster vi erbjuder är:

Gestion de Reclamaciones

Skadereglering

Vi hanterar transportrelaterade fordringar likväl som H&M och sjöfordringar. Vi har en lång erfarenhet av konflikter på C/P. Vi hanterar icke-processade återhämtningar på uppdrag av flera kunder som lastförsäkringstagare och skeppsägare.

Inspecciones del Estado Rector del Puerto

detenciones

Hamnstatskontroll

(kvarhållanden)

Vi lyfter kvarhållningar och försvarar våra kunder, följer upp straffpåföljden enligt hamnstatskontroll-inspektioner (Paris MOU, Abuja MOU och Viña del Mar-avtalet) samt eventuella överträdelser till SOLAS och IMO-koder.

Personskada och andra relaterade besättningsincidenter

Vi undersöker personskada, använder vittnesmål och hjälper skadade besättningsmedlemmar under deras tid på sjukhus. Vi samordnar repatriering och eskorttjänster då det är nödvändigt. Uppföljningen och regelbundna detaljerade rapporter för våra uppdragsgivare med avseende för diagnos och prognos av sådana händelser är det väsentliga för vår arbetsmodalitet.

Fripassagerare

Vi utreder hur de kom ombord på fartyget, identifierar dem och förser dem med resehandlingar, om möjligt. Efter många års arbete med flera fall av fripassagerare, har vi förbättrat vår relation med de lokala myndigheterna samt med flera diplomatiska företrädare för de länder från vilka de flesta av fripassagerare har kommit ifrån. Vi samordnar också hemsändning och utser eskorttjänster, om det behövs.

Hantering av oanvändbara containrar och övergiven last

Vi hanterar och löser ärenden angående gammal och övergiven last. Vi tar reda på den bästa och billigaste möjliga lösningen för det ärende som gäller och värnar om våra principer. Vid behov förhandlar vi med hamnterminaler och tullmyndigheter för att minska förlusternaoch hantera containrarna. Vi tillhandahåller för närvarande tjänster till några av de viktigaste Sjöfartsbolagen, för vilka vi hanterar dessa sorters ärenden i vissa länder, världsdelar och i hela världen. Beroende på den grad av service som krävs, kan detta även utföras helt eller delvis, “no cure-no pay" basis.

Föroreningar

När ärendet kräver det, hjälper vi våra kunder hitta och utse företag för rensning av förorening, natur-och miljöexperter, bogsering-och bärgningsföretag, dykare, etc. I vissa typer av fall, arbetar vi med beredskapsplaner, speciellt förberedda för varje typ av incident i de viktigaste hamnarna i de länder där vi finns.

Upphävande av arresteringar, inlämning av garantier och förhandlingar om åtagande

Beroende på fallet kan vi upphäva gripanden antingen genom att lämna in bankgarantier för kunds räkning eller genom att utfärda eller skicka in LOUs.

bottom of page